Předmět činnosti Komory

Předmětem činnosti Česko-Mongolské obchodní komory, tak jak ho definují stanovy ČEMOK je zejména:

 • Obstarávání a poskytování informací o
  • obchodních příležitostech,
  • obchodních partnerech,
  • legislativních podmínkách obchodování,
  • zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů v Mongolsku a České republice.
 • Zprostředkování obchodních kontaktů, tedy zejména
  • vyhledávání obchodních partnerů pro nabídku nebo poptávku,
  • zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod.
 • Podpora vzájemných obchodních styků mezi ČR a Mongolskem, tj.
  • pořádání akcí k propagaci mongolských firem v České republice a naopak,
  • podpora dalších aktivit směřujících k prohloubení vzájemné hospodářsko-obchodní spolupráce obou zemí.

Služby

Přehled hlavních služeb, které poskytujeme:

 • nalezení vhodných partnerů pro export / import
 • vyhledání partnerů "na míru"
 • komplexní zajištění obchodních návštěv
 • jednání s úřady a institucemi
 • poskytování základních informací s významem pro podnikání dle individuálních požadavků
 • organizace firemních prezentací v Mongolsku
 • pomoc při zakládání joint-venture
 • pomoc při zakládání firmy v Mongolsku
 • překlady a tlumočení do mongolštiny
Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás.